Loading...

Fotovoltaik Güneş Paneli Üretimi

Video

Fotovoltaik Güneş Paneli Üretimi
Fotovoltaik sistemler, güneş ışığından doğrudan elektrik enerjisi elde edilmesine dayalı sistemlerdir. Güneşin yaydığı ve dünyamıza da ulaşan enerji, güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ışınım enerjisidir.   http://www.solardepo.com 

popular